Регистрация на ЮНЛЦ

Юридическите лица с нестопанска цел има за основна цел не реализация и разпределяне на печалба, а постигането на научни, културни, политически, спортни, религиозни или други цели. Те могат да осъществяват дейността си в частна или в обществена полза.

http://companyinbg.com/unlc.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s